Kategorijos
DUK

Kas turi skaičiuoti žaibosaugą

Elektrotechnikos dalies aiškinamajame rašte: 27.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ar kitais dokumentais) apie elektros energijos tiekimą: … 27.1.3.8. įrenginių ir statinių žaibosaugos sistemos parinkimą; Gaisrinės saugos dalies aiškinamajame rašte pateikiami: 41.1.4. pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie: … 41.1.4.19. […]

Kategorijos
DUK

Kokioje projekto dalyje pateikiama gaisro matrica

Dažnai projektavimo ar statinio statybos metu kyla klausimas, kokioje projekto dalyje pateikiama gaisrinės saugos sistemų suveikimo matrica (toliau – gaisro matrica). Gaisro matrica turi būti įtraukta į Procesų valdymo ir automatizacijos dalies sudėtį. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 8 priedo keturioliktas skirsnis: Procesų valdymo ir automatizacijos dalyje 35.1. … Aiškinamajame rašte nurodomi: … 35.1.3. […]