Kategorijos
DUK

Kokioje projekto dalyje pateikiama gaisro matrica

Dažnai projektavimo ar statinio statybos metu kyla klausimas, kokioje projekto dalyje pateikiama gaisrinės saugos sistemų suveikimo matrica (toliau – gaisro matrica). Gaisro matrica turi būti įtraukta į Procesų valdymo ir automatizacijos dalies sudėtį. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 8 priedo keturioliktas skirsnis:

Procesų valdymo ir automatizacijos dalyje

35.1. … Aiškinamajame rašte nurodomi:

35.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, pateikiama informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ir kitais dokumentais) apie:

35.1.3.11. gaisrinės saugos sistemų suveikimo matricos;

Ir taip, gaisrinės saugos sistemų suveikimo matrica turi būti pateikiama ne techninio projekto gaisrinės saugos, o procesų valdymo ir automatizacijos dalyje.