Kategorijos
Reikalavimai, taisyklės

Mūro sienų atsparumas ugniai

Sienų tipai pagal funkciją: (1) Gaisrinėje saugoje sienos skirstomos į nelaikančiąsias ir laikančiąsias, taip pat į atskiriančias ir neatskiriančias sienas. (2) Atskiriančios sienos apsaugo nuo gaisro plitimo iš vienos vietos į kitą ir yra ugnies veikiamos tik iš vienos pusės. Pavyzdžiai: sienos palei evakuavimo(si) kelius, laiptinių šachtų sienos, gaisrinio skyriaus skiriamosios sienos. (3) Neatskiriančios laikančiosios […]