Kategorijos
DUK

Kas turi skaičiuoti žaibosaugą

Elektrotechnikos dalies aiškinamajame rašte: 27.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ar kitais dokumentais) apie elektros energijos tiekimą: … 27.1.3.8. įrenginių ir statinių žaibosaugos sistemos parinkimą; Gaisrinės saugos dalies aiškinamajame rašte pateikiami: 41.1.4. pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie: … 41.1.4.19. […]

Kategorijos
Reikalavimai, taisyklės

Mūro sienų atsparumas ugniai

Sienų tipai pagal funkciją: (1) Gaisrinėje saugoje sienos skirstomos į nelaikančiąsias ir laikančiąsias, taip pat į atskiriančias ir neatskiriančias sienas. (2) Atskiriančios sienos apsaugo nuo gaisro plitimo iš vienos vietos į kitą ir yra ugnies veikiamos tik iš vienos pusės. Pavyzdžiai: sienos palei evakuavimo(si) kelius, laiptinių šachtų sienos, gaisrinio skyriaus skiriamosios sienos. (3) Neatskiriančios laikančiosios […]