Kategorijos
Reikalavimai, taisyklės

Kada privaloma rengti gaisrinės saugos dalį

Kai statiniuose (patalpose): Vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos; statiniuose (patalpose) vienu metu būna 100 ir daugiau žmonių (išskyrus gyvenamosios paskirties pastatus); statiniams, kuriems taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų reikalavimai; statinio viršutinio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo altitudės viršija 26,5 m; statinio […]