Kategorijos
DUK

Kas turi skaičiuoti žaibosaugą

Elektrotechnikos dalies aiškinamajame rašte:

27.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ar kitais dokumentais) apie elektros energijos tiekimą:

27.1.3.8. įrenginių ir statinių žaibosaugos sistemos parinkimą;

Gaisrinės saugos dalies aiškinamajame rašte pateikiami:

41.1.4. pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie:

41.1.4.19. žaibosaugos sistemų įrengimo gaisrinės saugos sprendinius (nurodant ėmiklių, įžemiklių atstumus iki degiųjų medžiagų ir kt.);

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 8 priedas