Kategorijos
DUK

Kas turi skaičiuoti žaibosaugą

Elektrotechnikos dalies aiškinamajame rašte: 27.1.3. pateikiami pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius, informacija ir sprendinių duomenys (kurie gali būti nustatyti skaičiavimais, technine užduotimi ir (ar) normatyviniais ar kitais dokumentais) apie elektros energijos tiekimą: … 27.1.3.8. įrenginių ir statinių žaibosaugos sistemos parinkimą; Gaisrinės saugos dalies aiškinamajame rašte pateikiami: 41.1.4. pagrindiniai motyvai, pagrindžiantys projektinius sprendinius apie: … 41.1.4.19. […]

Kategorijos
DUK

Kokioje projekto dalyje pateikiama gaisro matrica

Dažnai projektavimo ar statinio statybos metu kyla klausimas, kokioje projekto dalyje pateikiama gaisrinės saugos sistemų suveikimo matrica (toliau – gaisro matrica). Gaisro matrica turi būti įtraukta į Procesų valdymo ir automatizacijos dalies sudėtį. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė 8 priedo keturioliktas skirsnis: Procesų valdymo ir automatizacijos dalyje 35.1. … Aiškinamajame rašte nurodomi: … 35.1.3. […]

Kategorijos
Reikalavimai, taisyklės

Kada rengiamas gaisrinės saugos reikalavimų aprašas

Gaisrinės saugos reikalavimų aprašas gali būti rengiamas, kai nerengiama techninio projekto gaisrinės saugos dalis. Kada privaloma rengti gaisrinės saugos dalį, išvardinta šiame įraše. Kai gaisrinės saugos dalis nerengiama, kitose projekto dalyse turi būti pateikta ši informacija: Bendroji dalis (BD) 5.3.28. kai nerengiama techninio projekto gaisrinės saugos dalis, pateikiami duomenys apie statinio atsparumo ugniai laipsnį, gaisro […]

Kategorijos
Reikalavimai, taisyklės

Kada privaloma rengti gaisrinės saugos dalį

Kai statiniuose (patalpose): Vadovaujantis Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklėmis, įrengiamos stacionariosios gaisrų gesinimo sistemos; statiniuose (patalpose) vienu metu būna 100 ir daugiau žmonių (išskyrus gyvenamosios paskirties pastatus); statiniams, kuriems taikomi Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų reikalavimai; statinio viršutinio aukšto grindų altitudė nuo gaisrinių automobilių privažiavimo altitudės viršija 26,5 m; statinio […]