Kategorijos
Reikalavimai, taisyklės

Mūro sienų atsparumas ugniai

Sienų tipai pagal funkciją:

(1) Gaisrinėje saugoje sienos skirstomos į nelaikančiąsias ir laikančiąsias, taip pat į atskiriančias ir neatskiriančias sienas.

(2) Atskiriančios sienos apsaugo nuo gaisro plitimo iš vienos vietos į kitą ir yra ugnies veikiamos tik iš vienos pusės. Pavyzdžiai: sienos palei evakuavimo(si) kelius, laiptinių šachtų sienos, gaisrinio skyriaus skiriamosios sienos.

(3) Neatskiriančios laikančiosios sienos yra veikiamos ugnies iš dviejų ar daugiau pusių. Pavyzdžiui, sienos gaisrinio skyriaus viduje.

(4) Lauko sienos gali būti atskiriančios arba neatskiriančios, kaip reikalaujama.

PASTABA: Išorinės atskiriančios sienos, kurių ilgis mažesnis nei 1,0 m, turėtų būti laikomos neatskiriančiomis sienomis priešgaisrinio projektavimo tikslais, atsižvelgiant į gretimas konstrukcijas.

(5) Sienų, kuriose virš angų yra pertvaros, atsparumas ugniai turėtų būti bent jau toks pat, kaip ir tuo atveju, jei sienoje nebūtų pertvaros.

(6) Priešgaisrinės sienos – tai skiriamosios sienos, kurios turi būti atsparios ne tik mechaniniam poveikiui, bet ir REI arba EI, priklausomai nuo aplinkybių.

PASTABA: Priešgaisrinių sienų pavyzdžiai yra sienos, atskiriančios pastatus arba gaisrinius skyrius.

(7) Tokie standumo elementai, kaip skersinės sienos, grindys, sijos, kolonos ar rėmai, turėtų būti bent jau tokio pat atsparumo ugniai kaip ir siena.

PASTABA: Jei atlikus vertinimą paaiškėja, kad dėl vienos ugniasienės pusės standumo elementų pažeidimo nebūtų pažeista ugniasienė, standumo elementų atsparumas ugniai nebūtinas.

(8) Papildomi veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti projektuojant gaisrinę saugą:

  • nedegių medžiagų naudojimas
  • gretimos konstrukcijos, esančios šalia priešgaisrinės sienos, šiluminės reakcijos arba plėtimosi poveikis priešgaisrinei sienai
  • gaisro metu prie sienos esančių kolonų ir sijų pasislinkimo poveikis sienai.

Šaltinis: „Eurokodas 6. Mūrinių konstrukcijų projektavimas – 1-2 dalys: Bendrosios taisyklės – Konstrukcijų gaisrinis projektavimas“.